Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn về việc cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho năm tài chính 2020-2021 là Công ty TNHH DELOITLE VIỆT NAM theo Hợp đồng số 177/BIDV-DDeloitte/HĐ-DVTV ký ngày 24/03/2020.

Chi tiết xem file đính kèm

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}