• Phần thưởng cao quý
 • Danh hiệu - Giải thưởng trong nước
 • Danh hiệu - Giải thưởng quốc tế

2017

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Huân chương Lao động hạng Nhất

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHDCND Lào

Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phần thưởng của Quốc vương Campuchia

Huân chương MONISARAPHON hạng MOHA SEREIVATH

2015

Phần thưởng của Quốc vương Campuchia

Huân chương Đại tướng quân cao quý nhất

2014

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHDCND Lào

Huân chương Độc lập hạng Nhì

2012

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHDCND Lào

Huân chương Độc lập hạng Nhì

Phần thưởng của Quốc vương Campuchia

Huân chương Hoàng gia hạng Nhất

2011

Phần thưởng của Quốc vương Campuchia

Huân chương Lao động hạng Nhất

2010

Phần thưởng của Quốc vương Campuchia

Huân chương Công trạng hạng Nhất

2007

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Huân chương Hồ Chí Minh

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHDCND Lào

Huân chương Độc lập hạng Nhì

2002

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHDCND Lào

Huân chương Lao động hạng Nhì

2000

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

1999

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Huân chương Độc lập hạng Ba (1999)

1997

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Huân chương Lao động hạng Nhất (1997)

1992

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Huân chương Lao động hạng Nhì (1992)

1987

Phần thưởng của Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

Huân chương Lao động hạng Ba (1987)

2010-nay
2000-2009
1987-1999

2017

Bộ Công thương

Doanh nghiệp thương mại dịch vụ xuất sắc nhất

2016

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Hội đồng thương hiệu quốc gia

Thương hiệu Quốc gia

Bộ Kế hoạch Đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

2015

Hội đồng thương hiệu quốc gia

Thương hiệu Quốc gia

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Hiệp hội Ngân hàng và IDG Việt Nam

Ngân hàng điện tử tiêu biểu

Tổng cục Thuế

Top 12 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Bộ Kế hoạch Đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

2014

Hội đồng thương hiệu quốc gia

Thương hiệu Quốc gia

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Hiệp hội Ngân hàng và IDG Việt Nam

Ngân hàng điện tử tiêu biểu

Tổng cục Thuế

Top 12 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Bộ Kế hoạch Đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

2013

Tổng cục Thuế

Top 12 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Bộ Kế hoạch Đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

2012

Hội đồng thương hiệu quốc gia

Thương hiệu Quốc gia

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Tạp chí Cộng sản, Bộ Công thương

Top 15 Doanh nghiệp hội nhập và phát triển

Tổng cục Thuế

Top 12 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

2011

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Tổng cục Thuế

Top 12 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

2010

Hội đồng thương hiệu quốc gia

Thương hiệu Quốc gia

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông

Doanh nghiệp lớn ứng dụng Công nghệ thông tin hiệu quả nhất

Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

Cúp vàng Hội nhập kinh tế quốc tế

2009

Bộ Công thương

Doanh nghiệp vì cộng đồng

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

2008

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

2007

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam

Sao Vàng Đất Việt dành cho thương hiệu BIDV

2006

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động

Cúp vàng “Vì sự phát triển cộng đồng”

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Trung tâm Văn hóa doanh nhân

Cúp “Ngọn Hải đăng” dành cho các tổ chức có đóng góp to lớn cho sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam

2005

Bộ Công thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam

Thương hiệu mạnh Việt Nam

2003

Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam

Sao Vàng Đất Việt dành cho thương hiệu BIDV

2010-nay
2003-2009

2018

Tạp chí Asian Banker

Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam
Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tốt nhất Việt Nam 

Tạp chí Forbes

Top 15 doanh nghiệp có thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á

Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam

 

Tạp chí Asian Banking & Finance

Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Giải pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất Việt Nam
Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 

Tạp chí Asia Risk

Ngân hàng cung cấp sản phẩm tài chính phái sinh tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Global Banking and Finance Review

Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về kinh doanh trái phiếu
Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất 

2017

Tạp chí Forbes

Top 15 doanh nghiệp có thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Tạp chí Asian Banker

Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Euromoney

Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á

Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam

Ngân hàng Standard Chartered

Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc

Tạp chí Global Finance

Ngân hàng có dịch vụ Mua bán ngoại tệ tốt nhất Việt Nam

2016

Tạp chí Asian Banker

Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam

Tạp chí International Finance

2 giải thưởng: “Dịch vụ Thẻ tín dụng Tốt nhất Việt Nam”, “Dịch vụ thanh toán thẻ POS/ATM tốt nhất Việt Nam”

Tạp chí Asian Banking & Finance

Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu nhất về Công nghệ và Vận hành

Ngân hàng Phát triển châu Á

Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam

2015

Tạp chí The Banker

Top 1.000 Ngân hàng hàng đầu thế giới

Tạp chí Asian Banker

Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam
Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam 

 

Western Union

Đại lý quản lý nghiệp vụ WU tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Asia Money

Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Asian Banking & Finance

Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu nhất về Công nghệ và Vận hành

2014

Tạp chí International Banker

Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Euromoney

Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Asia Risk

“Ngân hàng của năm” dành cho ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tốt nhất tại Việt Nam

2013

Tạp chí Euromoney

Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Asia Risk

“Ngân hàng của năm” dành cho ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tốt nhất tại Việt Nam

 

2012

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

Ngân hàng có tỷ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn cao (Citi group, Bank of NewYork Mellon, JP Morgan Chase) 

Tạp chí Euromoney

Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Asia Risk

“Ngân hàng của năm” dành cho ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tốt nhất tại Việt Nam

Western Union

Đại lý quản lý nghiệp vụ WU tốt nhất Việt Nam

 

2011

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

Ngân hàng có tỷ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn cao (Citi group, Bank of NewYork Mellon, JP Morgan Chase)

2010

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

Ngân hàng có tỷ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn cao (Citi group, Bank of NewYork Mellon, JP Morgan Chase) 

2009

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

Ngân hàng có tỷ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn cao (Citi group, Bank of NewYork Mellon, JP Morgan Chase)

Tạp chí Asia Money

Ngân hàng nội địa cung ứng dịch vụ FX tốt nhất

Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam

2008

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

Ngân hàng có tỷ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn cao (Citi group, Bank of NewYork Mellon, JP Morgan Chase)

Tạp chí Asia Money

Ngân hàng nội địa cung ứng dịch vụ FX tốt nhất

Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam

2007

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

Tạp chí Finance Asia

Top 100 Ngân hàng tốt nhất Châu Á

Chương trình phát triển Liên hợp quốc

1 trong bốn doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Tạp chí Asia Money

Ngân hàng nội địa cung ứng dịch vụ FX tốt nhất

Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam

2006

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

2005

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

Hiệp hội các Định chế tài chình phát triển Châu Á - Thái Bình Dương

3 giải thưởng: “Tài trợ phát triển giảm nghèo”, “Phát triển kinh tế địa phương”, “Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ”

2004

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

Hiệp hội các Định chế tài chình phát triển Châu Á - Thái Bình Dương

3 giải thưởng: “Tài trợ phát triển giảm nghèo”, “Phát triển kinh tế địa phương”, “Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ”

2003

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

2002

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

2001

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

2000

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...) 

1999

Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua Swift cao nhất (American Express Bank; Citibank; Bank of Newyork Mellon, JP Morgan Chase, HSBC...)

2010-nay
2000-2009
1999
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}