Phí phát hành, phí thường niên

Miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu thẻ

Phí dịch vụ/giao dịch

Giảm đến 100% các loại phí dịch vụ/giao dịch tại ngân hàng

Đặc quyền ưu đãi

đối với lãi suất về tiền gửi/tiền vay và các ưu đãi về giá/phí khi sử dụng các sản phẩm - dịch vụ khác

GIỚI THIỆU CHUNG
  • BIDV dành riêng cho Khách hàng ưu tiên những ưu đãi về lãi suất và giá phi vượt trộí khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV như miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu thẻ Tín dụng quốc tế, thẻ Ghi nợ quốc tế…
LỢI ÍCH
  • Khách hàng ưu tiên nhận được những đặc quyền ưu đãi đối với lãi suất, giá/phí khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV:
  • - Miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu thẻ Tín dụng quốc tế, thẻ Ghi nợ quốc tế
  • - Giảm đến 100% các loại phí dịch vụ/giao dịch tại ngân hàng (*)
  • - Đặc quyền ưu đãi đối với lãi suất về tiền gửi/tiền vay và các ưu đãi về giá/phí khi sử dụng các sản phẩm - dịch vụ khác của BIDV so với các khách hàng phổ thông
  • *Ghi chú: Các loại và mức ưu đãi phí có thể thay đổi theo tùy tùng giao dịch cụ thể và từng thời kỳ. BIDV có quyền thay đôi mà không cần báo trước cho Khách hàng
 
BIDV

Kết quả gợi ý

Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Συμπληρωματικό περιεχόμενο
${loading}