Mức hoàn tiền cạnh tranh

Hồ sơ chứng từ

Đơn giản, phù hợp đặc thù của ngành

Lãi suất

Lãi suất cho vay ưu đãi

Sản phẩm dịch vụ kèm theo

Được miễn, giảm phí các sản phẩm dịch vụ kèm theo

Tỷ giá cạnh tranh

Tỷ giá mua bán ngoại tệ cạnh tranh

THÔNG TIN CHÍNH
 • Phương thức cho vay
  Cho vay, bảo lãnh theo món, hạn mức
 • Tài sản đảm bảo
  Các tài sản đảm bảo thông thường, và tài sản khác theo đặc thù ngành nghề.
 • Đối tượng cho vay
  Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành như: Dược, Xây lắp, Đóng tàu, Xăng dầu, Dệt may, Phân phối...
LỢI ÍCH
  • Hồ sơ chứng từ đơn giản, phù hợp đặc thù của ngành. 
  • Lãi suất cho vay ưu đãi. 
  • Miễn, giảm phí các sản phẩm dịch vụ kèm theo. 
  • Tỷ giá mua bán ngoại tệ cạnh tranh.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}