BIDV trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của BIDV chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau), cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Số 12, Đường Lý Bôn, Khóm 2, Phường 2, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

- Địa điểm mới: Số 05A, Đường An Dương Vương, Khóm 4, Phường 7, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

- Thời gian bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới: từ ngày 4/3/2019

BIDV trân trọng thông báo đến các đơn vị, cá nhân được biết để thuận tiện trong việc phối hợp, liên hệ công tác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}