BIDV thông báo phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp Tư vấn xây dựng chiến lược triển khai số hóa BIDV giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030 ” thuộc dự án “Cung cấp Tư vấn xây dựng chiến lược triển khai số hóa BIDV giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030”, cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1. Tên gói thầu: Cung cấp Tư vấn xây dựng chiến lược triển khai số hóa BIDV giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 1.302.678 USD tương đương 30.450.087.264 VND (theo tỷ giá 23.375VND/USD).

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Tư vấn xây dựng chiến lược triển khai số hóa BIDV giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng ký kết giữa BIDV và nhà thầu trúng thầu.

2. Tên dự án: Cung cấp Tư vấn xây dựng chiến lược triển khai số hóa BIDV giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030.

3. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh của BIDV

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, quốc tế.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ  09 giờ , ngày 24 tháng 01 năm 2019  đến trước 09 giờ 00, ngày 15  tháng 03 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án triển khai Ngân hàng số tại BIDV – Tầng 4, Tòa nhà trong, 38 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam – Số điện thoại: (+84-24) 37174315.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: Không

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 15 tháng 03 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 15 tháng 03 năm 2019.

Khi đến mua HSMT, yêu cầu đại diện nhà thầu mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Các nhà thầu cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

- Ông Hoàng Anh Dũng – Tel: 84 912316762; Email: hoangdung@bidv.com.vn

- Bà Nguyễn Lê Dung- Tel: 84 904709119; Email: dungnl@bidv.com.vn

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}