Ngày 10/11/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2024.

Việc hợp tác giữa BIDV và NEU giai đoạn 2020 - 2024 được triển khai trên các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của hai bên. Trong đó có những điểm nhấn như: hợp tác về tài trợ và cấp học bổng; hợp tác triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; hợp tác về nghiên cứu và đào tạo...

Theo đó, BIDV sẽ tài trợ 1,5 tỷ đồng để trao học bổng cho các sinh viên của NEU; tài trợ 1,5 tỷ đồng để NEU phát triển cơ sở vật chất, hội thảo, hội nghị, hoạt động nghiên cứu khoa học... NEU tạo điều kiện để BIDV Hà Nội - chi nhánh đại diện cho BIDV - thực hiện triển khai hợp tác, tiếp cận, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới cán bộ nhân viên, sinh viên của nhà trường và NEU ưu tiên sử dụng tài khoản tại BIDV Hà Nội làm tài khoản thu học phí của sinh viên. Cùng với đó, hai bên tiếp tục duy trì và phát triển 4 mảng hợp tác trong tuyển dụng cán bộ; nghiên cứu; đào tạo và trong lĩnh vực truyền thông, phát triển thương hiệu.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân được biết đến là cái nôi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh lớn nhất ở Việt Nam. Với quy mô khoảng 50.000 sinh viên và hơn 1.200 giảng viên, trường đang là đơn vị cung cấp cho xã hội những sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có thương hiệu và danh tiếng, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế về lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh... Trong hệ thống BIDV hiện nay có hơn 15% cán bộ đã từng là sinh viên hoặc đang theo học các khóa đào tạo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}