Mời Quý vị cùng đón xem bản tin BIDV TV số 71 với những sự kiện đáng chú ý sau đây:

1. BIDV tiếp tục giảm lãi suất cho vay

2. BIDV tiên phong trong ứng dụng blockchain trong tài trợ thương mại

3. Tiện ích chuyển tiền siêu tiện ngay trên giao diện chat

4. Chương trình tặng cặp phao đầu năm học mới

5. Chuyên mục tôi là BIDVer - Lan tỏa văn hóa đọc sách tại BIDV

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}