BIDV Trường Sơn thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của bên thế chấp là Công ty Cổ phần Liên Minh, bên được đảm bảo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khánh Long, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản: 79 Quyền sử dụng đất, tại địa chỉ xã Vị Tân, Tp.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. (Phụ lục đính kèm).

2. Chủ sở hữu tài sản: Công ty Cổ phần Liên Minh.

3. Tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khánh Long.

4. Lý do thu giữ: Thực hiện thu giữ theo cam kết trong hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng của khách hàng và các biên bản làm việc.

5. Thời gian dự kiến thu giữ: Lúc 14h00 ngày 26/02/2019

6. Địa điểm thu giữ: tại xã Vị Tân, Tp.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thông tin liên hệ:

- Ông Lê Văn Dũng – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - ĐT: 0914443778 Email: dunglv2@bidv.com.vn

- Ông Lê Thái Nhân - Chuyên viên QHKH - ĐT: 0976622959 Email: nhanlt5@bidv.com.v

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}