Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn (BIDV Quy Nhơn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lần 2 như sau:

1. Thông tin tài sản:

STT

Tên tài sản

Mô tả tài sản

Địa chỉ tài sản

1

Xe ô tô con 05 chỗ hiệu ROLL – ROYCE

Xe ô tô con 05 chỗ hiệu ROLL – ROYCE;Giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 474115 do CA- Hà Nội cấp ngày 26/05/2018; biển số: 30F-187.88

Thành phố Hà Nội

- Tình trạng xe: đang hoạt động bình thường

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Quy Nhơn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn.

- Địa chỉ: 155-159-161 Lê Hồng Phong, phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn

- Đầu mối liên hệ: Ông: Đỗ Hữu Chung(Email:chungdh@bidv.com.vn; SĐT: 0912865328).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do BIDV ưu tiên lựa chọn/danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}