Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm (BIDV Thủ Thiêm) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

STT

Tên tài sản

Mô tả tài sản

Địa chỉ tài sản

1

Bất động sản

 • Bất động sản tại thửa 69 tờ bản đồ số 19.
 • Diện tích: 100,5 m2, (bằng chữ: Một trăm phẩy năm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: riêng 100,5 m2,           chung Không m2,
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Số 12/65 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thủ Thiêm phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Địa chỉ: Số 33-33A Trần Não, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Đầu mối liên hệ: Ông Trình Văn Giang (Email: giangtv@bidv.com.vn; SĐT: 0973.988.958)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài Chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thủ Thiêm sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thủ Thiêm không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}