Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Khoản nợ bán: Khoản nợ của Công ty CP Nông Lâm sản Kiên Giang tại BIDV Kiên Giang (Giá trị khoản nợ tạm tính đến thời điểm 15/09/2021 là: 97.475 triệu đồng bao gồm 61.933 triệu đồng nợ gốc và 35.542 triệu đồng nợ lãi).

- Tài sản đảm bảo cho khoản nợ:

+ Tỷ lệ góp vốn thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới 67,5ha” khu phố 9-10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Công ty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kiên Giang làm chủ đầu tư theo Biên bản họp số 426/BB-DLTM ngày 20/11/2012, tỷ lệ góp vốn của Bên vay là 13,25%.

+ Ngoài ra BIDV nhận giữ bổ sung 03 QSDĐ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 063058, AB 063054, AB 063055 ngày 14/03/2005; tổng diện tích đất 17.882.5 m2; Mục đích sử dụng: Đất trụ sở cơ quan; Vị trí: Tp Rạch Giá- tỉnh Kiên Giang; Nguồn gốc đất: đất thuê của NN trả tiền hàng năm.

- Giá khởi điểm: Toàn bộ gốc, lãi và phí đến thời điểm bán nợ, giá trị khoản nợ tạm tính đến thời điểm 15/09/2021 là: 97.475 triệu đồng (Bằng chữ: chín mươi bảy tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Bộ phận XLN khu vực ĐBSCL

- Địa chỉ: Tầng 3 Số 53 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

- Đầu mối liên hệ: (Ông) Dương Minh Tự, số điện thoại: 0907.14.5775.

4. Tiêu chí lựa chọn:       

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của BIDV.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}