Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Nhu cầu bán nợ: Khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thảo Huyền

- Tên và địa chỉ của bên nợ:

+ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thảo Huyền

+ Địa chỉ: SN249, đường CMT8, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Giá trị khởi điểm của khoản nợ: 22.606.782.466,đ (chưa bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ sáu trăm linh sáu triệu bảy trăm tám hai nghìn bốn trăm sáu sáu đồng./.)

- Các biện pháp đảm bảo cho khoản nợ:

TT

Hợp đồng Bảo đảm

Mô tả chi tiết TSBĐ

Chủ sở hữu

 

 

1

Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2016/5944792/HĐBĐ ngày 20/12/2016 ký giữa Công ty CP sản xuất thép kết cấu và xây dựng Thành Trung.

TSĐB bao gồm: 01 nhà làm việc 2 tầng, 01 nhà xưởng khung thép, sân vườn, tường bao quanh, địa chỉ tại Km19, QL3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Công ty CP sản xuất thép kết cấu và xây dựng Thành Trung

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thái Nguyên phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, Phòng QLRR. Số 653 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Dương Thế Quang

(Email: quangdt@bidv.com.vn; SĐT: 0977.234.998)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thái Nguyên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thái Nguyên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}