Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa (BIDV Đống Đa) hiện đang tiến hành bán đấu giá tài sản lần 5 để thu hồi nợ vay của khách hàng. . Thông tin cụ thể về tài sản bán đấu giá lần 5 như sau:

1.Thông tin tài sản bảo đảm:

 Lô tài sản gồm 06 quyền sử dụng đất tại Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Quyền sử dụng thửa đất số 86;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085218, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08995, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 81,5 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 30,5 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Quyền sử dụng thửa đất số 87;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085219, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 09000, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 82,8 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 31,8 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Quyền sử dụng thửa đất số 88;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085220, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08999, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 91,8 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 40,8 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Quyền sử dụng thửa đất số 89;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085221, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08998, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 90,2 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 39,2 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Quyền sử dụng thửa đất số 90;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085222, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08997, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 87,5 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 36,5 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Quyền sử dụng thửa đất số 91;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085223, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08996, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 81,8 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 30,8 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2.Thông tin liên quan đến việc đấu giá:

2.1 Giá khởi điểm:

 - Giá khởi điểm cho lô tài sản bảo đảm trên: 11.959.550.000 VND (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).

 Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/ sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (Thuế thu nhập cá nhân và phí trước bạ (nếu có)) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do Người trúng đấu giá chịu.

2.2 Tiền đặt trước để tham gia đấu giá:

 - Khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá số tiền là: 1.195.955.000 VND bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản, cụ thể:

- Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Diamond;

- Số tài khoản: 1201.000.712.1155;

- Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1.

- Nội dung: (Tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá lô 06 QSD đất tại Xuân Đỉnh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/09/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/09/2022

2.3. Thời gian bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày thông báo đến 09 giờ 00 phút ngày 22/09/2022 (trong giờ hành chính) tại số 35 Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội .

2.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VND/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng Việt Nam/một hồ sơ).

2.5. Thời gian xem tài sản đấu giá:

Ngày 20/09/2022 và ngày 21/09/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.

2.6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đăng ký trực tiếp (Theo Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Diamond phát hành).

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

3.1.  Hình thức đấu giá:

-  Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Số vòng: Nhiều vòng.

-  Phương thức trả giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 10.000.000 VND (Bằng chữ: Mười triệu đồng Việt Nam).

3.2.  Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

09 giờ 00 phút ngày 24/09/2022 tại số 35 Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

4. Thông tin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Diamond, số 35 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. (Liên hệ: - Bà Nguyễn Thị Hiên ĐT: 0392678742)

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa – Số 71 Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội  (Liên hệ: Ông Lưu Mạnh Toàn – Phó trưởng phòng KHCN, ĐT: 0943282902).

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các các nhân, tổ chức và đơn vị thành viên trong hệ thống BIDV.

 Trân trọng!

   

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}