Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình (BIDV Thái Bình) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tài sản thứ nhất:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 01 tàu cá vỏ thép nghề lưới chụp và các ngư lưới cụ đi kèm; tàu vận hành và khai thác bình thường.

- Mô tả tài sản:

Năm đóng: 2016

Nơi đóng: Thái Bình

Mẫu thiết kế: LC308.21

Cơ quan thiết kế: Công ty CPTK & PTCN Hàng Hải Việt Nam

Cảng đăng ký: Tân Sơn

Cơ quan đăng kiểm: Trung tâm đăng kiểm Tàu cá

Chiều dài: Lmax 30,80m, Ltk 28,00m

Chiều rộng: Bmax 7,80m, Btk 7,50m         Chiều cao mạn: D 3,60m;

Chiều chìm: d 2,50m

Mạn khô: f 1,10m

Vật liệu vỏ: Thép

Tổng dung tích: 195,00

Sức chở tối đa: 90,00 tấn

Tốc độ tự do: 12,10 hải lý/h

Máy chính công suất 822 CV, ký hiệu: MITSUBISHI S6R-MPTK, số máy 69439, nơi chế tạo: Nhật Bản

1.2. Tài sản thứ hai:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 01 tàu cá vỏ thép nghề lưới chụp và các ngư lưới cụ đi kèm; tàu vận hành và khai thác bình thường.

- Mô tả tài sản:

Năm đóng: 2015 - 2016

Nơi đóng: Thái Bình

Mẫu thiết kế: LC-01.05

Cơ quan thiết kế: Công ty CPTK & DVKT tàu thủy Việt Hàn

Cảng đăng ký: Tân Sơn

Cơ quan đăng kiểm: Trung tâm đăng kiểm Tàu cá

Chiều dài: Lmax 30,80m, Ltk 27,80m

Chiều rộng: Bmax 7,80m, Btk 7,50m         Chiều cao mạn: D 3,90m;

Chiều chìm: d 2,90m

Mạn khô: f 1,00m

Vật liệu vỏ: Thép

Tổng dung tích: 195,00

Sức chở tối đa: 90,00 tấn

Tốc độ tự do: 11,00 hải lý/h

Máy chính công suất 814 CV, ký hiệu: Caterpillar - C18, số máy TNA 05089, nơi chế tạo: Mỹ

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thái Bình phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình, Phòng Khách hàng cá nhân, Địa chỉ: Số 80B đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Đầu mối liên hệ: Ông Trần Tuấn Thành (Email: Thanhtt6@bidv.com.vn; SĐT: 0965868556).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thái Bình sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thái Bình không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}