Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội đang thực hiện phát mại tài sản đảm bảo, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản phát mại:

Tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BP 829378, số vào sổ cấp GCN: CT23320 do Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 01/08/2013.

2. Phương thức bán tài sản:

Gửi văn bản đề xuất nhu cầu, giá mua và thực hiện theo thủ tục chào giá về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội để Ngân hàng thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

3. Giá bán: Không thấp hơn 360.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tỷ đồng).

4. Thời hạn nhận hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin đầu tiên.

5. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Tất Phú (Phòng KHDN2 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội - Điện thoại: 0946 755688)

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}