Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội (BIDV Long Biên Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tài sản 1:

Tàu chở dầu QD56 – 3, trọng tải 128 tấn, cấp: VR-SII có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 1321/ĐK do Sở giao thông vận tải Bắc Ninh cấp ngày 27/10/2017 có thông tin cụ thể như sau:

Tên phương tiện

QD56-3

Số đăng ký

BN – 1321

Chủ phương tiện

CÔNG TY TNHH QD56

Địa chỉ chủ phương tiện

Phường Kinh Bắc – TP.Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Cấp phương tiện

VR – SII

Công dụng

Chở dầu

Năm và nơi đóng

2017 Hải Dương

 

 

Chiều dài thiết kế

28,03m

Chiều dài lớn nhất

28,21m

Chiều rộng thiết kế

6,00m

Chiều rộng lớn nhất

6,18m

Chiều cao mạn

1,38m

Chiều chìm:

1,15m

Mạn khô

0,236m

Vật liệu vỏ

Thép

Số lượng, kiểu và công suất máy chính

Không có động cơ

 

Trọng tải toản phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, đẩy

128 tấn

         

1.2. Tài sản 2:

Tàu chở dầu QD56 – 3, trọng tải 310 tấn, có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số BN-1352 do Sở giao thông vận tải Bắc Ninh cấp ngày 31/12/2015 có thông tin cụ thể như sau:

Tên phương tiện

QD56

Số đăng ký

BN – 1352

Chủ phương tiện

CÔNG TY TNHH QD56

Địa chỉ chủ phương tiện

Phường Kinh Bắc – TP.Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Cấp phương tiện

VR – SII

Công dụng

Chở dầu

Chiều dài thiết kế

40,2m

Chiều dài lớn nhất

41,5m

Chiều rộng thiết kế

6,45m

Chiều rộng lớn nhất

6,68m

Chiều cao mạn

2,65m

Chiều chìm:

2,00m

Mạn khô

0,656m

Vật liệu vỏ

Thép

Số lượng, kiểu và công suất máy chính

Không có động cơ

 

Trọng tải toản phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, đẩy

310 tấn

         

1.3. Tài sản 3:

 Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 548240, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH3903 do UBND thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 10/09/2013 cụ thể như sau:

 * Thửa đất:

 - Thửa đất: số 22                             

- Tờ bản đồ số: 36

 - Địa chỉ: Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 - Diện tích: 76,2m2 (Bằng chữ: Bảy mươi sáu phẩy hai mét vuông)

 - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

 - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

 - Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Nhà ở:

- Địa chỉ: Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 - Diện tích xây dựng: 76,2m2

 - Diện tích sàn: 194,4m2

 - Kết cấu: Bê tông cốt thép

 - Cấp: IV-C

 - Số tầng: 03

- Năm hoàn thành xây dựng: 2007

1.4. Tài sản 4:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 004416, số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất H00134 do UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/10/2005 cụ thể như sau:

* Thửa đât:

- Thửa đất số: 148                           

- Tờ bản đồ số: 12

- Địa chỉ: Khu 7, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Diện tích: 80m2 (Bằng chữ: Tám mươi mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng

* Nhà ở:

- Địa chỉ: Khu 7, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Diện tích xây dựng: 80m2

- Diện tích sàn: 160m2

- Kết cấu: Bê tông cốt thép

- Cấp: IV-C

- Số tầng: 02

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Long Biên Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội, Phòng Khách hàng doanh nghiệp 3.

- Địa chỉ: Số 137A Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Linh – Email: linhnm9@bidv.com.vn; SĐT: 0973.123.090

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 - Chi phí thấp, thủ tục nhanh gọn.

 - Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

 5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 - Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

 - Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

 - Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

 * Lưu ý:

 - Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

 - BIDV Long Biên Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Long Biên Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}