Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (BIDV Kon Tum) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản và mô tả tài sản: Xe ô tô con 5 chỗ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 003309 do Công an tỉnh Kon Tum cấp ngày 05/09/2016 như sau:

+ Nhãn hiệu: CHEVROLET, Loại: AVEO KLASN1FYU, Màu sơn: Màu trắng

+ Biển số đăng ký: 82A-024.76

+ Năm sản xuất: 2013, Nước sản xuất: Việt Nam

+ Số khung: 69YDDH914124, Số máy: F15S34670491

- Địa chỉ tài sản: 01A Trần phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Giá khởi điểm: 190.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Kon Tum phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum, Phòng giao dịch Phan Đình Phùng (địa chỉ: 752 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

- Đầu mối liên hệ: Bà Đào Thị Thúy Lan (Email: landtt@bidv.com.vn; SĐT: 0973166838).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/ Văn phòng đại diện.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Kon Tum sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Kon Tum không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}