Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) thông báo thu giữ tài sản đảm bảo, thông tin cụ thể như sau:

1. Tên tài sản:

1.1Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất ở thôn Khả Lang – xã Yên Dương - huyện Ý Yên- Nam Định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 822905 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 23/05/2018 cho ông Bùi Văn Khản. Số vào sổ cấp GCN: CS00037/3839.

1.2 Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất ở thôn Khả Lang – xã Yên Dương - huyện Ý Yên- Nam Định theo :  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 831841 do UBND Huyện Ý Yên cấp ngày 29/05/2015 cho ông Bùi Văn Khản và bà Lê Thị Hồng. Số vào sổ cấp GCN: CH00046/3461. QĐ số 4452/QĐ-UBND ngày 29/05/2018.

2. Tài sản đảm bảo cho khoản vay của ông Bùi Văn Khản và bà Lê Thị Hồng

3. Lý do thu giữ: Thực hiện thu giữ theo cam kết trong hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng của khách hàng và các biên bản làm việc.

4. Thời gian dự kiến thu giữ: bắt đầu từ  9h ngày 05/05/2021 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ. 

5. Địa điểm thu giữ: Tại vị trí của Tài sản ( Thửa đất: 319 + 603; bản đồ số 23; Địa chỉ thửa đất: Thôn Khả Lang – xã Yên Dương - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định)

6. Thông tin liên hệ:

- Ông/bà: Nguyễn Quốc Dương. – Giám Đốc PGD Ý Yên

- Điện thoại: 0913.290187

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}