Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ (BIDV Phú Thọ) thông báo về việc bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

* Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Danh Phong cùng vợ là bà Chu Thị Xuyến theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 749500 ngày 15/10/2012 do UBND thành phố Hà Nội cấp, cụ thể:

- Thửa đất số: 413; Tờ bản đồ số:07

- Địa chỉ: Thôn Hoa Đường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

- Diện tích: 253,0 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Riêng 253,0 m2; Chung: không m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

* Giá khởi điểm tài sản: 776.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định hiện hành, các loại thuế, phí, chi phí khác do bên trúng đấu giá tài sản chịu.

* Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng), tiền hồ sơ đấu giá 500.000đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14,15/09/2021, tại nơi có tải sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 27/9/2021, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (trong giờ hành chính).

4. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/9/2021 đến 17h00 ngày 29/9/2021, chuyển khoản vào tài khoản  Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, số 42110000333388, tại BIDV - Chi nhánh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00’ ngày 30/9/2021, tại hội trường UBND xã Trường Thịnh.

6. Phương thức, hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá ngoài việc đủ điều kiện theo Điều 38, Luật đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định còn phải đáp ứng “các điều kiện cần theo Điều 189, Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013”.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ hoặc BIDV- Chi nhánh Phú Thọ theo địa chỉ dưới đây:

- Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. Điện thoại: 02103842215;

- Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Thọ, số 1155A, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103857369; 0914028986

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ trên.

Trân trọng!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}