Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô (BIDV Đông Đô) thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay của ông Đào Duy Trường và bà Hoàng Thị Huyền như sau:

1. Tên tài sản: Giá trị Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Đào Duy Trường và Vợ là Bà Hoàng Thị Huyền tại thửa đất số 263, tờ bản đồ số 3, diện tích 183,0 m², địa chỉ thửa đất: Thôn 6, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Hà Nội thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 491314, Số và sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH00018/QSDĐ/98/TTr-TN&MT do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 07/03/2014 cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh, đã chuyển nhượng cho ông Đào Duy Trường và vợ là bà Hoàng Thị Huyền theo hồ sơ số 0000.18.001 ngày 17/05/2016.

2. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: bắt đầu từ 09h30 phút ngày 03/06/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ: thửa đất số 263, tờ bản đồ số 3, diện tích 183,0 m², địa chỉ thửa đất: Thôn 6, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Hà Nội.

5. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV- Chi nhánh Đông Đô thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

6. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

7. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV- Chi nhánh Đông Đô chỉ định.

8. Mọi vấn đề xin liên hệ:

Bà Phạm Thị Hương -  Chức vụ: Giám đốc PGD Vĩnh Hồ - BIDV Đông Đô

Điện thoại: 0949.014.807/ 024.356.22551

Địa chỉ: Số 45 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo !

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}