Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội (BIDV Hoàng Mai Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản
Quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 25C, Bến Xe, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 684560, số vào sổ cấp GCN: CS-ST 01217 do Sở tài nguyên và Môi trường  thành phố Hà Nội cấp ngày 19/01/2016 cho Ông Nguyễn Mạnh Hà và vợ là bà Trần Thị Thu. Ngày 24.03.2017, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh thị xã Sơn Tây xác nhận chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Ngọc Minh theo hồ sơ số: QT.000005.CN.VP
Mô tổ chi tiết Tài sản bảo đảm:
- Diện tích: 245,9 m2
- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
2. Thời hạn nộp hồ sơ:
Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hoàng Mai Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội, địa chỉ : Tầng 1&2 Tòa nhà CT4 Ecogreen city, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
- Đầu mối liên hệ: 
+Ông Phạm Nam Vương–Phó giám đốc PGD Detech Tower. Điện thoại: 0937.313.919.
4. Tiêu chí lựa chọn:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.
- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.
5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác (tiến độ triển khai…) của tổ chức đấu giá (nếu có).
* Lưu ý:
- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
- BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}