BIDV Thành Đô thông báo bán đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1.Chi tiết về tài sản đăng bán:

1.1 Quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ: xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Diện tích: 921,5 m2 (Chín trăm hai mươi mốt phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Riêng: 921,5 m2 ; Chung: Không m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

1.2. Quyền sử dụng đất tại Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ: Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Tổng Diện tích: 19,151.9 m2 (Mười chín nghìn, một trăm năm mươi mốt phẩy chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất sử dụng vào mục đích công cộng (có mục đích kinh doanh);

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/08/2052;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2.Hồ sơ tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.

3.Giá bán tài sản: Theo thỏa thuận.

Thông tin chi tiết vui lòng xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Khắc Cường, Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 - Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (Địa chỉ: Số 469 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội). Điện thoại: 0904554887, fax: 04-38755115, email: Cuongnk@bidv.com.vn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}