Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La (BIDV Sơn La) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

Tên tài sản: 01 xe ô tô tải có mui 2,4 tấn nhãn hiệu JAC, màu xanh, mang biển kiểm soát số 89C-227.35 lắp ráp tại Việt Nam năm 2020, theo đăng ký xe ô tô số 047917 do công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 07/09/2020.

Nhãn hiệu: JAC

Số khung: RRGLTD8D4LB100137                             Số máy: JE493ZLQ435040689

Năm, nước sản xuất: 2020, Việt Nam                          Biểm kiểm soát: 89C-227.35

Đăng ký xe ô tô số: 047917 do Công An Hưng Yên cấp ngày 07/09/2020

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Sơn La phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La, Phòng KHCN, Địa chỉ: số 188, tổ 5 phường Tô Hiệu thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Đầu mối liên hệ:

Bà Tạ Lan Hương  (Email: huongtl1@bidv.com.vn; sđt: 0904832299)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các tiêu chí khác theo qui định của BIDV Sơn La

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

BIDV  Sơn La sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  Sơn La không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}