Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa (BIDV Đống Đa) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Thông tin tài sản:

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số 60 Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số CR 832691, Số vào sổ cấp GCN: CH-00097 do UBND thành phố Hải Dương cấp ngày 12/09/2019; Vào sổ theo dõi biến động số: 002133.CN.VP.

- Thông tin thửa đất cụ thể như sau:

a. Quyền sử dụng đất:

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của Bên thế chấp tại địa chỉ: Số 60 Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số CR 832691, Số vào sổ cấp GCN: CH-00097 do UBND thành phố Hải Dương cấp ngày 12/09/2019; Vào sổ theo dõi biến động số: 002133.CN.VP.

- Thông tin thửa đất cụ thể như sau:

+  Thửa đất số: 41

+   Tờ bản đồ số: 01

+  Địa chỉ: Số 60 Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương

+  Diện tích: 68.9m2 (bằng chữ: Sáu mươi tám phẩy chín mét vuông)

+  Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 68.9 m2, Sử dụng chung: 0 m2,

+   Mục đích: Đất ở tại đô thị

+   Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+   Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng QSD đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất Theo giấy tờ cũ số: 126 cấp ngày 21/10/2009.

b. Nhà ở:

+  Tổng diện tích sử dụng: -/-

+  Diện tích xây dựng: -/-

+   Kết cấu nhà: -/-

+   Số tầng: -/-

* Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản là: 16.880.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ tám trăm tám mươi triệu, năm trăm nghìn đồng/.).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là  03 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đống Đa phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa – Phòng khách hàng doanh nghiệp 2, địa chỉ số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

-Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Duy Mạnh (Email: manhnd4@bidv.com.vn; SĐT: 0948250528)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Đống Đa sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đống Đa không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}