Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài

Địa chỉ: Số 340 đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

STT Tên tài sản

Giá khởi điểm dự kiến

(tr.đồng)
1 Máy đào bánh xích hiệu Hitachi EX450-LC5, biển số 77XA-0928 280
2 Xe cần trục bánh lốp hiệu Link-Belt FMC, Biển số đăng ký: 77LA-0352 525
3 Xe ôtô bán tải cabin kép hiệu Ford Ranger, Biển số đăng ký: 77L-4036 317,5
4 Xe đầu kéo Hyundai, Biển kiểm soát 77C - 012.22 720
5 Xe đầu kéo Hyundai, Biển kiểm soát 77C - 012.23 740
6 Sơ mi rơ moc KCT, Biển kiểm soát 77R - 000.87 150
7 Sơ mi rơ moc KCT, Biển kiểm soát 77R - 001.02 150
8 Máy đào bánh xích hiệu Kobelco SK400LC, biển số 77XA-1103 196
9 Máy đào bánh xích hiệu Komatsu PC400LC-6LK 294
10 Máy đào bánh xích hiệu CaterPillar 350L 224
11 Xe ủi hiệu Komatsu D39P 49
12

Xe Toyota Landcruiser, BKS: 77A-029.32

2.175
13 Xe ô tô Toyota - Fortuner, BKS: 77A-030.33 665
14 Xe tải hiệu Hyundai, Biển kiểm soát 77C-049.63 190
15 Xe tải hiệu Hyundai, Biển kiểm soát 77C-048.70 180
16 Máy đào bánh xích hiệu Kobelco SK400LC, Biển số 77XA-1086 300
17 Xe ô tô con hiệu Toyota Fortuner, Biển số 77L-2238 537,5
18 Máy đào bánh xích hiệu Komatsu PC400LC-6LK, biển số 77XA-0980 280
19 Máy đào bánh xích hiệu Hitachi ZX350-LCH, biển số 77XA-0981 280
20 Xe đầu kéo biển số 77L-3895 690
21 Sơmi rơmoóc biển số 77R-0584 170
22 Xe đầu kéo biển số 77L-3546 700
23 Sơmi rơmoóc biển số 77R-0528 160
  Tổng cộng 9.973

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có năng lực, có kinh nghiệm trong hoạt động đấu giá.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Địa điểm nộp hồ sơ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài

Số 340 đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Đầu mối liên hệ: Ông: Nguyễn Đại Phú; mail: phu_nd@bidv.com.vn; SĐT: 0931.960.493          

- Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Phú Tài phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).         

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Phú Tài sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Phú Tài không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}