Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà (BIDV Bắc Hà) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

 

- Tên tài sản: toàn bộ quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ căn hộ chung cư số 0701 Chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 166626, số vào sổ cấp GCN: CS 37028.

- Mô tả tài sản:

 1. Thửa đất:
 1. Thửa đất số:                                   , tờ bản đồ số:
 2. Địa chỉ: Chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 3. Diện tích: 1260,5m2, (bằng chữ: một nghìn hai trăm sáu mươi phẩy năm mét vuông)
 4. Hình thức sử dụng: Sử dụng chung
 5. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
 6. Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 7. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
 1. Nhà ở:
 1. Loại nhà ở: Căn hộ chung cư số 0701
 2. Tên nhà chung cư: Nhà chung cư số 137 Nguyễn Ngọc Vũ
 3. Diện tích sàn: 67,5m2
 4. Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
 5. Thời hạn sở hữu:-/-
 6. Hạng mục được sở hữu chung ngoài căn hộ: -/-

- Địa chỉ tài sản: Căn hộ 701 Chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Giá khởi điểm dự kiến: 1.750.000.000 VNĐ

(bằng chữ: Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bắc Hà phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà, Phòng Khách hàng cá nhân

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Trọng Minh (Email: minhnt21@bidv.com.vn; SĐT: 0364591293).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bắc Hà sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bắc Hà không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}