Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội (BIDV Nam Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản bảo đảm:

a. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại địa chỉ xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 706412, số vào sổ cấp GCN: 684/2015/HĐTP/CH01362 do UBND huyện Thanh Trì, TP Hà Nội cấp ngày 21/5/2015 cho Ông Lục Minh Tuấn và bà Phạm Thị Thúy

b. Mô tả tài sản:

- Thửa đất:

+ Thửa đất: 177(1)

+ Tờ bản đồ: 18

+ Địa chỉ: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

+ Diện tích: 55 m2 (Bằng chữ: Năm mươi lăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 55 m2, Chung: 0m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất

c. Ghi chú: Được sử dụng 37,2 m2 ngõ đi chung. Nhận QSDĐ từ Lục Minh Khanh số vào số 00394 QSDĐ/1259-H

- Địa chỉ tài sản: Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

- Giá khởi điểm: 955.000.000 đồng ( Bằng chữ: Chín trăm năm mươi lăm triệu đồng)

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ là 07 ngày kể từ ngày thông báo (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Nam Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo)

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội: Phòng khách hàng cá nhân.

- Đầu mối liên hệ: Ông Lương Thanh Tùng; email: tunglt6@bidv.com.vn; số điện thoại: 0903 498 798; 0243.6425549

4. Tiêu chí lựa chọn                                                                                                   

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên

- Có tối thiểu 03 chi nhánh/Văn phòng đại diện

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá ( Nếu có)

*Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Nam Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Nam Hà Nội không hoàn trả lại hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}