Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội (BIDV Ngọc Khánh Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Tổ 7, phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BĐ 439942, Số vào sổ cấp GCN: 572 do Ủy ban nhân quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 27/06/2011

- Số lượng: 01

- Mô tả:

+Thửa đất số: 14(10)                                    , Tờ bản đồ số: 14

+Địa chỉ: Tổ 7 Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội

+Diện tích: 60,6 m2 (Bằng chữ: Sáu mươi phảy sáu mét vuông)

+Hình thức sử dụng: riêng 60,6 m2 , chung: Không

+Mục đích sử dụng: Đất ở 30,0m2 , Đất vườn: 30,6m2

+Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất * Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+Ghi chú: Thửa đất được tách ra từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 526/QĐUB-2365 do UBND quận Long Biên cấp ngày 10/6/2011.

- Địa chỉ tài sản: Tổ 7 Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội

- Giá khởi điểm: 3.644.864.000 VND

(bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi tư nghìn Việt Nam đồng

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày là kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Ngọc Khánh Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 10 kể từ ngày thông báo (không tính 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 01/09/2022 đến ngày 04/09/2022), tức đến ngày 13/09/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội, Phòng KHDN1, Địa chỉ: Tòa nhà UDIC, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thơm (Email: Thomnt7@bidv.com.vn; SĐT: 0971280992).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có kinh nghiệm đấu giá thành công tài sản tương tự tài sản đấu giá lần này của các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Ngọc Khánh Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Ngọc Khánh Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}