Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin công ty hợp tác đấu giá tài sản:

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

MST

1

CTY Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group

L4-37.0T05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

0312169428

2. Cơ sở lựa chọn hợp tác:

- Trong thời gian ra thông báo tìm đối tác (từ ngày 10/08/2022 đến ngày 17/08/2022 BIDV đăng tải thông tin lựa chọn công ty tổ chức đấu giá trên website của BIDV và webstie của Bộ Tư Pháp), có 06 công ty đến nộp hồ sơ tại trụ sở BIDV Thủ Thiêm. Trên cơ sở xem xét hồ sơ năng lực các công ty, tổng hòa chi phí thù lao tổ chức đấu giá cùng với thời gian nộp hồ sơ sớm nhất và tinh thần phối hợp làm việc thiện chí của các tổ chức, BIDV Chi nhánh Thủ Thiêm quyết định lựa chọn công ty hợp tác tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group (MST: 0312169428; địa chỉ tại L4-37.0T05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh). Chi tiết thông tin chấm điểm theo Phụ lục 01 đính kèm.

* Lưu ý:

- Những đơn vị không được thông báo kết quả như trong danh sách nêu trên được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thủ Thiêm không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

- Tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày ban hành thông báo này, các công ty đấu giá được chọn hợp tác nêu trên nếu không còn nằm trong danh sách được BIDV duyệt hợp tác thì BIDV Thủ Thiêm được toàn quyền đơn phương dừng hợp tác với công ty đấu giá từ thời điểm đó.

Trân trọng thông báo!                                                                     

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}