Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô (BIDV Đông Đô) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Biển đăng ký: 29A-070.98

- Loại phương tiện: Ô tô con

- Nhãn hiệu: BMW

- Số loại: X6 XDRIVE 3.5I

- Màu sơn: Trắng

- Số khung: 5UXFG43589L223286

- Số máy: 02757019N54B30A

- Năm, nước sản xuất: 2009, Mỹ

- Đăng ký lần đầu: 17/01/2011

- Giá khởi điểm: 660.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đông Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Phòng Khách hàng 3, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô.

- Địa chỉ: Số 27 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Vũ Văn Điện (mail: dienvv@bidv.com.vn; ĐT: 0972668683)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên

- Các tiêu chí khác phù hợp với quy định của BIDV

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có)

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật

- BIDV Đông Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đông Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}