Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La (BIDV Sơn La ) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 01 Quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 294724 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La cấp ngày 23/09/2020 cho ông Lò Việt Hoàng, Số vào sổ cấp GCN: CS 00348, Quyết định số 1266/ QĐ – VPĐKĐĐ, diện tích 40m2 (trong đó Đất ở tại đô thị 40m2)

- Địa chỉ tài sản: Tổ 01, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

- Giá khởi điểm: 2.600.000.000 VNĐ, (bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Sơn La phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La, Phòng QLRR, Địa chỉ: 188, tổ 05, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Đầu mối liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hải Hà (Email: hanth3@bidv.com.vn, SĐT: 0976456808).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Sơn La sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Sơn La không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}