Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Hòa (BIDV Kỳ Hòa) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: 419, tờ bản đồ số: 48; Địa chỉ: xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh; Diện tích: 1.273,4 m2 (bằng chữ: Một nghìn hai trăm bảy mươi ba phẩy bốn mét vuông); Hình thức sử dụng: Riêng: 1.273,4 m2; Mục đích sử dụng: + Đất ở nông thôn: 999 m2; + Đất trồng lúa: 274,4 m2; Thời hạn sử dụng: + Đất ở nông thôn: Lâu dài; + Đất trồng lúa: Đến năm 2066; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất. Được ghi nhận theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành GCN: BU 620611, số vào sổ cấp GCN: CH 04459 do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 14/07/2014, thay đổi tên chủ sở hữu Võ Anh Ngân ngày 27/03/2020.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 22.679.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Tổ chức đấu giá tài sản phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;

- Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm Phương án đấu giá);

- Tổ chức đấu giá tài sản phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá tài sản);

- Tổ chức đấu giá tài sản phải đưa ra thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật (thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đính kèm);

- Tổ chức đấu giá tài sản phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời hạn: 07 ngày kể từ ngày thông báo này được phát hành.

- Nộp hồ sơ đăng ký tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Hòa, địa chỉ: 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM.

- Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng KHCN.

- Số điện thoại: 0913777733.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}