Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Trường Sơn (BIDV Trường Sơn) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 490, tờ bản đồ số 47 (TL đo năm 2005), địa chỉ Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM.

1.2. Mô tả tài sản:

a) Đất:

 • Thửa đất số: 490
 • Tờ bản đồ số: 47 (TL đo năm 2005)
 • Địa chỉ thửa đất: Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM
 • Diện tích: 246,8 m2 (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu phẩy tám mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
 • Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

1.3. Địa chỉ tài sản: thửa đất số 490, tờ bản đồ số 47 (TL đo năm 2005), địa chỉ Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM.

1.4. Giá khởi điểm: 3.731.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm ba mươi mốt triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Trường Sơn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn, Phòng Quản lý rủi ro.

- Đầu mối liên hệ: Bà Phan Thị Thùy Trang (Email: trangptt11@bidv.com.vn; SĐT: 0972.690.814).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Trường Sơn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Trường Sơn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}