Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành (BIDV Bến Thành), thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc số: 030/2007/QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND Quận 9, TP.HCM cấp ngày 01/08/2007 cho ông Lư Quốc Trọng, cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 10;

- Tờ bản đồ số: 43-TL2003;

- Diện tích: 63,18 m2 (Bằng chữ: Sáu mươi ba phẩy mười tám mét vuông);

+ Sử dụng riêng: 63,18 m2;

+ Sử dụng chung: Không m2;

- Đất được giao hoặc cho thuê:Được công nhận – mua theo NĐ 61/CP;

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở:

- Địa chỉ: 45/14/9 đường số 06, phường Long Phước, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. HCM;

- Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 36,95 m2;

- Kết cấu nhà: Tưởng gạch, nền xi măng, mái tôn kẽm;

- Cấp (hạng) nhà ở: 3;

- Số tầng (tầng): 01;

- Thời hạn được sở hữu: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 2.337.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm ba mươi bảy triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bến Thành phải nhận được trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành, Phòng Quản lý rủi ro.

- Địa chỉ: 85 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

- Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (Email: hanhntt1@bidv.com.vn; SĐT: 0905122442).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản (Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố)

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bến Thành sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bến Thành không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}