Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sài Gòn Phố Đông, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Khoản nợ tại BIDV, thông tin cụ thể như sau:

1.1. Bên nợ: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sài Gòn Phố Đông

- Địa chỉ: 124 Trần Não, KP2, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Mạnh Trường - Chức vụ: Tổng Giám đốc

1.2. Giá trị khoản nợ:

Giá trị khoản nợ Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sài Gòn Phố Đông (tính đến ngày 24/06/2019) là 85.003.604.166 đồng. Trong đó:

- Dư nợ gốc: 31.000.000.000 đồng.

- Dư nợ lãi và phí phạt: 54.003.604.166 đồng.

1.3. Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ: 85.003.604.166 đồng ( tạm tính đến ngày 24/06/2019)

Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, không trăm linh ba nghìn, sáu trăm linh tư nghìn, một trăm sáu mươi sáu đồng.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 6, 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: Ông Đặng Quang Minh (Email: minhdq1@bidv.com.vn; Điện thoại: 0833141191) hoặc Ông Hoàng Minh Tiến (Email: tienhm3@bidv.com.vn; Điện thoại: 0946963579).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

*Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}