Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tài sản định giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Thủy sản Chất Lượng Vàng tại Chi nhánh Hậu Giang.

- Tài sản bảo đảm khoản nợ gồm: Quyền sử dụng đất Khu công nghiệp diện tích 15.110,5 m2 tại Ấp Phú Hưng, xã Đông  Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Công trình trên đất là Nhà máy chế biến thủy hải sản và kho lạnh, diện tích mặt bằng xây dựng: 8.748 m2, diện tích sàn: 8.748 m2 và hệ thống dây chuyền chế biến tôm, dây chuyền chế biến cá tra và hệ thống lạnh.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày làm việc (07 ngày theo dấu bưu điện) kể từ ngày BIDV đăng thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử http://bidv.com.vn

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm xử lý nợ Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Địa chỉ: Tầng 3, Số 53 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

- Đầu mối liên hệ: Lê Hoàng Hảo (SĐT: 0989.887.770)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}