Thu giữ tài sản bảo đảm là bất động sản

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ các Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty TNHH SX&DVTM Minh Thành Công và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (sau đây gọi tắt là Hợp đồng tín dụng);

- Căn cứ Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số 07/2017/9692428/HĐBĐ ngày 13/10/2017, số 06/2017/9692428/HĐBĐ ngày 22/08/2017 ký giữa ông Phạm Văn Thanh và bà Phạm Thị Thêu và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (sau đây gọi tắt là Hợp đồng thế chấp);

- Căn cứ Khoản 2, Điều 7, Hợp đồng thế chấp, quy định về điều khoản thu giữ;

Xét thấy, khoản vay của Công ty TNHH SX&DVTM Minh Thành Công (Bên vay) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam đã bị quá hạn từ ngày 31/01/2019 nhưng Bên vay/Bên bảo đảm không tự nguyện trả nợ và phát mại tài sản bảo đảm để trả nợ Ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Nam thông báo tới Bên vay/bên bảo đảm/ Cơ quan quản lý Nhà nước về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi cho khoản nợ của Công ty TNHH SX&DVTM Minh Thành Công tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành Nam như sau:

1. Tổng dư nợ của Công ty TNHH SX&DVTM Minh Thành Công tại BIDV Thành Nam tính đến ngày 02/07/2020 là 37.671.046.018 đồng, trong đó: dư nợ gốc ngắn hạn là 26.345.608.645 đồng, dư nợ gốc trung hạn là 5.362.000.000 đồng, dư nợ lãi là 4.533.030.397 đồng, phí phạt quá hạn là 1.430.406.976 đồng.

2. Tài sản bảo đảm thực hiện thu giữ để xử lý thu hồi cho khoản nợ như sau:

a) Tài sản thứ nhất: là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 206246, Số vào sổ cấp GCN CS03599 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 17/05/2017 cho ông Phạm Văn Thanh và bà Phạm Thị Thêu, cụ thể như sau:

- Thông tin thửa đất:

+ Thửa đất số : 698             Tờ bản đồ số : 5

+ Địa chỉ: số 7A/282, đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

+ Diện tích: 52,7 m2

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 52,7 m2; Sử dụng chung:0 m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Tài sản gắn liền với đất: nhà 3 tầng xây dựng năm 2017, diện tích xây dựng 52,7 m2, diện tích sàn 158,1 m2,  kết cấu bê tông cốt thép, đã lắp cửa kính, cửa ra vào, sơn tường.

b) Tài sản thứ hai: là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 206247, Số vào sổ cấp GCN CS04392 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 17/05/2017 cho ông Phạm Văn Thanh và bà Phạm Thị Thêu, cụ thể như sau:

- Thông tin thửa đất:

+ Thửa đất số : 699             Tờ bản đồ số : 5

+ Địa chỉ: số 7A/282, đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

+ Diện tích: 52,7 m2

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 52,7 m2; Sử dụng chung:0 m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Tài sản gắn liền với đất: nhà 3 tầng xây dựng năm 2017, diện tích xây dựng 52,7 m2, diện tích sàn 158,1 m2,  kết cấu bê tông cốt thép, đã lắp cửa kính, cửa ra vào, sơn tường.

3. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

4. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: bắt đầu từ 14h30 phút ngày 20/07/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

5. Địa điểm thu giữ: số 7A/282, đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

6. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV Chi nhánh Thành Nam thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

7. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

8. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV- Chi nhánh Thành Nam lựa chọn.

9. Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ông/bà: Phạm Văn Thưởng - Cán bộ xử lý nợ

- Điện thoại: 0936636166

- Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng,  TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Trên đây là nội dung thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam, đề nghị Bên vay/ bên bảo đảm/Chính quyền địa phương và các bên có liên quan thiện chí hợp tác, phối hợp với BIDV trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trân trọng Thông báo./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}