Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đông) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng 78,5 m2 đất tại địa chỉ thôn Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 191417 ; Số vào sổ cấp GCN : 2048.QĐUBND.2013/CH.0065.2013 do UBND Huyện Đông Anh, Hà Nội cấp ngày 12/07/2013 đứng tên bà Nguyễn Thị Hộ.

- Mô tả tài sản:            

+ Thửa đất số:  41(1); Tờ bản đồ số: 12

+ Diện tích: 78,5 m2 (Bảy mươi tám phảy lăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 78,5 m2; Chung: 0m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sở hữu: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận CNQSD đất theo hợp đồng số 1790/2013/HĐCN ngày 25/06/2013 tại Văn phòng công chứng trung tâm.

- Địa chỉ tài sản: Thôn Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

- Tài sản gắn liền trên đất: Không có công trình xây dựng trên đất

Gía khởi điểm: 2.100.000.000 đ (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thành Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô, Phòng QLKH, Địa chỉ: 469 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Trần Anh Quang (Email: quangta@bidv.com.vn; SĐT: 0904215532).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

- Các tài liệu khác theo yêu cầu của chi nhánh.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật

- BIDV Thành Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}