Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản thẩm định:

04 QSDĐ tại thửa đất số 136, 133, 147, tờ bản đồ số 5; thửa đất số 5, tờ bản đồ số 10, tại xã Tân Hiệp, huyên Long Thành, tỉnh Đồng Nai; có tổng diện tích: 18.882 m2 (trong đó có 300 m2 đất ở; 18.582 m2 đất trồng cây hàng năm – thời hạn sử dụng đến 2027).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 (bảy) ngày kể từ ngày thông báo trên website: bidv.com.vn (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 7, số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: ông Trần Xuân Lâm (Email: Lamtx@bidv.com.vn; Điện thoại: 0971029009).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}