Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo về việc bán đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin về tài sản đấu giá:

* Thông tin về tài sản:

+ Giấy tờ pháp lý: : Quyền sử dụng 99m2 tại địa chỉ thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 597456, số vào sổ cấp GCN: 27.QĐ.UBND.2011/CH.00020.2011 do UBND Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp ngày 07/01/2011 mang tên là Ông Vũ Hồng Hải. Ngày 23/08/2017, văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Đông Anh xác nhận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Thông và vợ là bà Nguyễn Thị Hường theo hợp đồng số 2344/2017/HĐCN do văn phòng công chứng Hà Anh lập ngày 16/08/2017.

Hiện trạng thửa đất theo giấy chứng nhận cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 30                                      , tờ bản đồ số: 38

- Địa chỉ: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 99 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Riêng: 99m2 ,    Chung: Không

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (99m2)

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng QSD đất theo hợp đồng số 3738/CNQSDĐ/2010 do Văn phòng công chứng Đông Anh chứng thực ngày 13/12/2010.

+ Đứng tên: ông Nguyễn Văn Thông và bà Nguyễn Thị Hưởng.

* Giá khởi điểm: 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng)

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

* Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương với 20% giá khởi điểm của tài sản là 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn).

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ hồ sơ).

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 15/09/2021 đến ngày 04/10/2021 (trong giờ hành chính) tại: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội và 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:

Từ ngày  29/09/2021 đến ngày 30/09/2021 (trong giờ hành chính):

- Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản:

+ Địa chỉ tài sản: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội và 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội và 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Trong giờ hành chính từ ngày 04/10/2021 đến ngày 06/10/2021, vào TK số 15010000726105 chủ tài khoản là Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành mở tại BIDV Chi nhánh Long Biên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 11/10/2021 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành, Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

7. Điều kiện đăng ký tham gia:

- Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH4 ban hành ngày 17/11/2016.

- Bên mua tài sản (người đăng ký tham gia đấu giá) và Bên nợ không phải là “người liên quan” theo quy định của pháp luật.

8. Chi tiết về thông tin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

+ Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Đầu mối liên hệ: Ông Đậu Chiến Thắng (SĐT: 0987.064.689)

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô

+ Địa chỉ: 469 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội

+ Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Ngọc Dũng (SĐT: 0984860666).

Trên đây là thông tin về tài sản bán đấu giá, Ngân hàng rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}