Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Vũ Tiến Hy và bà Đào Thị Xếp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 318561 do Ủy ban nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/03/2005. Thông tin chi tiết về tài sản thế chấp được ghi trong giấy chứng nhận như sau:  

- Địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

- Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản: 6.231.595.991 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Tây Hồ phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ, Phòng Khách hàng cá nhân 1.

- Địa chỉ: Số 47 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Bế Văn Sơn – Phó trưởng phòng QLRR.

+ Email: sonbv@bidv.com.vn;

+ SĐT: 0934282818; 02437282255 (máy lẻ 708).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp, và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 15 năm.

- Có tối thiểu 05 đấu giá viên.

- Đấu giá viên kinh nghiệm hành nghề tối thiểu 10 năm.

- Chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn.

- Có mạng lưới Chi nhánh tại khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý của Tổ chức đấu giá.                                                                                 

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của Tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV Tây Hồ sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Tây Hồ không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}