Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (BIDV Đồng bằng sông Cửu Long) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 350044 (số vào sổ cấp GCN CS19285), CS 350045 (số vào sổ cấp GCN CS19285), CS 350046 (số vào sổ cấp GCN CS19283), CS 350047 (số vào sổ cấp GCN CS19283), CS 350048 (số vào sổ cấp GCN CS19288) do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 20/08/2019.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 358.

+ Tờ bản đồ số: 6

+ Diện tích: 4.006,3 m2 (Bằng chữ: Bốn ngàn không trăm lẻ sáu phẩy ba mét vuông).

+ Loại đất: Đất ở đô thị

- Địa chỉ tài sản: Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Giá khởi điểm: 76.120.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đồng bằng sông Cửu Long phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Địa chỉ: số 53 - 53A, đường Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

- Đầu mối liên hệ: Ông Tiêu Thành Hiếu. Số điện thoại: 0978.757.440. Email: hieutt1@bidv.com.vn

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản (có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố).

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đồng bằng sông Cửu Long không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}