Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn (BIDV Sông Hàn) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

* Tài sản thứ nhất:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất theo GCN Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số: BC149552 do UBND Quận Sơn Trà cấp ngày 27/8/2010.

- Mô tả tài sản:

+ Diện tích: 358,9 m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 300 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 58,9 m2

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Địa chỉ tài sản: 107 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

* Tài sản thứ hai:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CO 160112 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng cấp ngày 28/8/2018.

- Mô tả tài sản:

+ Diện tích: 351,1 m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 351,1 m2

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Địa chỉ tài sản: Lô A15 thuộc khu Phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ Royal Era 1, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng (mặt tiền đường Lã Xuân Oai)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Sông Hàn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn, Địa chỉ: 129 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236 3840733 – 0236 3817852

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của BIDV Sông Hàn.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá theo yêu cầu của BIDV Sông Hàn (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Sông Hàn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Sông Hàn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}