Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh (BIDV Bắc Ninh) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: 02 giá trị quyền sử dụng đất và công trình trên đất của hai thửa đất.

- Mô tả tài sản:  Theo 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 104006 và BC 104007  ngày 14/5/2010 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp cho Ông Quách Văn Thiết và bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc.

+ Quyền sử dụng đất:  Thửa đất số 325; 324 ; Tờ bản đồ số 26.

+ Tổng diện tích cả 02 lô đất là 163,0 m2.

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng (163,0 m2); Sử dụng chung : (0 m2).

+ Mục đích sử dụng đất : Đất ở tại nông thôn.

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng đất : Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

+ Công trình trên đất: Nhà xây 02 tầng trên hai thửa đất trên. Diện tích 1 tầng là 163 m2. Tổng diện tích 2 tầng là 326 m2.

- Địa chỉ tài sản: Mặt đường chính thôn Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Giá khởi điểm: 2.000.000.000 đồng ( Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn).

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 7 ngày kể từ ngày thông báo (Hồ sơ nộp theo đường  bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bắc Ninh phải nhận được trong thời hạn 9 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, Phòng khách hàng doanh nghiệp.

 Địa chỉ: Số 01, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Quốc Huy (email: huynq12@bidv.com.vn ; ĐT: 0982.813.118/0222.3822.642).

4.Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 3 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Các tiêu chí khác theo quy định của chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá ( nếu có).

- Các  hồ sơ khác theo yêu cầu của chi nhánh.

*Lưu ý:

-Thông báo  lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

-BIDV Bắc Ninh sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bắc Ninh  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}