Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn (BIDV Bỉm Sơn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

Tài sản là 9 phương tiện vận tải có thông tin như sau:

TT

Tài sản

Giấy tờ gốc

1

Xe ô tô tải Cửu Long. BKS: 36C – 042.53

- Số khung: RRT13208DB1A00009

- Số máy: YC6J18033J1EE1B00496

Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 006611 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 26/03/2013.

 

2

Xe ô tô tải CHENGLONG. BKS: 36C – 058.89

- Số khung: LGGR2BA20BL622406

- Số máy: YC6J18033J1F6B00773

Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 012252 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 05/08/2013.

 

3

Xe ô tô tải Cửu Long. BKS: 36C – 086.61

- Số khung: 208DE1N00077

- Số máy: 3J1EE1E30024

Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 001976 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 28/08/2014.

 

4

SMRM CIMC. BKS: 29R– 029.16

- Số khung: 3384EN031088

Chứng nhận đăng ký rơ mooc, sơ mi rơ mooc số 001486 do CA TP.Hà Nội cấp ngày 13/03/2015.

5

SMRM CIMC. BKS: 29R– 029.92

- Số khung: 3384FN031680

Chứng nhận đăng ký rơ mooc, sơ mi rơ mooc số 002575 do CA TP.Hà Nội cấp ngày 16/06/2015.

6

SMRM CIMC. BKS: 36R– 008.21

- Số khung: 3384F0F00068

Chứng nhận đăng ký rơ mooc, sơ mi rơ mooc số 000878, do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25/11/2015.

7

SMRM CIMC. BKS: 36R– 016.60

- Số khung: 3GE1F0001982

Chứng nhận đăng ký rơ mooc, sơ mi rơ mooc số 002064, do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 27/04/2018.

8

Xe ô tô đầu kéo CNHTC. BKS: 29C – 487.58

- Số khung: LSB5EA033686

- Số máy: 141117588157

Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 090197 do CA tỉnh TP.Hà Nội cấp ngày 15/04/2015.

 

9

Xe ô tô đầu kéo CNHTC. BKS: 36C – 208.64

- Số khung: LSBXGA109888

- Số máy: 160307037407

Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 038177 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 21/03/2017.

- Giá khởi điểm: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bỉm Sơn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn, Phòng Khách hàng doanh nghiệp.

- Địa chỉ số 117 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Hữu Sơn (Email: sonph2@bidv.com.vn; SĐT: 0944352246).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bỉm Sơn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bỉm Sơn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}