Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Khoản nợ bán: Khoản nợ của Công ty CP thủy sản Chất Lượng Vàng tại BIDV Hậu Giang (Giá trị khoản nợ qui đổi tạm tính đến thời điểm 30/06/2021 là: 285.465 triệu đồng bao gồm 218.795 triệu đồng nợ gốc và 66.670 triệu đồng nợ lãi).

- Tài sản đảm bảo cho khoản nợ: Nhà máy chế biến thủy sản (bao gồm QSDĐ diện tích 1,5 hecta, công trình trên đất và hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị chế biến thủy sản) của Công ty CP thủy sản Chất Lượng Vàng tại Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, ấp Phú Hưng, xã Đông  Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Giá khởi điểm: Toàn bộ gốc, lãi và phí tại thời điểm ký hợp đồng bán đấu giá khoản nợ (Giá trị khoản nợ qui đổi tạm tính đến thời điểm 30/06/2021 là: 285.465 triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Bộ phận XLN khu vực ĐBSCL

- Địa chỉ: Tầng 3 Số 53 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

- Đầu mối liên hệ: (Ông) Lê Hoàng Hảo, số điện thoại: 0989.887.770

4. Tiêu chí lựa chọn:       

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của BIDV.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}