Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của BIDV năm 2019 được tổ chức theo Nghị quyết số 1094/NQ-BIDV ngày 06/11/2019. Tham dự Đại hội có 281 đại biểu, đại diện cho 3.888.339.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng: (i) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ BIDV; (ii) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị BIDV; (iii) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022…

Những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ BIDV và Quy chế Quản trị BIDV là nhằm phù hợp với thực tế hoạt động của BIDV. Trong đó có nội dung nổi bật: Xác định vốn điều lệ của BIDV là 40.220.180.400.000 đồng (Bốn mươi nghìn hai trăm hai mươi tỷ một trăm tám mươi triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) do việc bán thành công cổ phần chiến lược cho KEB Hana Bank.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông BIDV đã nhất trí cao bầu bổ sung ông Yoo Je Bong - đại diện do KEB Hana Bank đề nghị - làm thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại diện Ban lãnh đạo BIDV tặng hoa chúc mừng ông Yoo Je Bong - tân Ủy viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022

* Thông tin về kết quả kinh doanh của BIDV:

Đến thời điểm 26/12/2019, BIDV đã đạt được những kết quả khả quan trên nhiều mặt hoạt động. Hoạt động kinh doanh của BIDV duy trì ổn định, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Dự kiến, đến 31/12/2019, tổng tài sản BIDV ước đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với đầu năm; Huy động vốn ước đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%; Dư nợ tín dụng ước đạt 1,095 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12%; Nộp ngân sách 8.550 tỷ đồng…

Với những kết quả tích cực đạt được, trong năm 2019, BIDV được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao với những giải thưởng uy tín: Top 2.000 công ty lớn nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp (Tạp chí Forbes); Xếp hạng 307/500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu, tăng 44 bậc so với năm 2018 và Top 3 ngân hàng có sức mạnh thương hiệu thay đổi nhiều nhất thế giới, với mức tăng 22% so với năm 2018 (Brand Finance); Doanh nghiệp có chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đứng đầu Việt Nam (Brand Finance); Định hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn của BIDV được nâng 01 bậc từ B+ lên BB- (Tổ chức định hạng quốc tế Standard & Poor's); Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” năm thứ 5 liên tiếp (Tạp chí The Asian Banker); “Ngân hàng SME tiêu biểu tại Việt Nam 2019” năm thứ 2 liên tiếp (Tạp chí Asian Banking & Finance); “Top 10 doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018” (Thời báo Kinh tế Việt Nam); “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu” lần thứ tư liên tiếp (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức dữ liệu quốc tế IDG)…

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Truyền thông và Thương hiệu - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Điện thoại: 024. 22205256  -  Fax: 024. 22200399

Website: www.bidv.com.vn

dai hoi co dong, keb hana bank
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}