BIDV thông báo bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!
Để nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho Quý Khách hàng/Đối tác, đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị ngân hàng hiện đại, BIDV sẽ thực hiện bảo trì và nâng cấp hệ thống trong khoảng một số thời gian các ngày từ 5 giờ 15 phút đến 5 giờ 30 phút ngày 03/6/2018.
BIDV đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc bảo trì và nâng cấp hệ thống nói trên nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến Quý khách hàng/Đối tác. Tuy nhiên trong trường hợp bất khả kháng nếu làm hạn chế việc sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng và Đối tác vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng  theo số điện thoại 1900 9247 để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}