Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo về kết quả phát hành Trái phiếu BIDV đợt 4 và đợt 5 năm 2018 kỳ hạn 2 năm như sau:

​1. Đợt 4/2018:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm

- Khối lượng phát hành: 500 tỷ đồng

- Tiền lãi và Lãi suất trái phiếu:

    + Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ hàng năm;

    + Lãi suất: 6,0%/năm

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và có kèm quyền mua lại của Tổ chức phát hành và quyền yêu cầu mua lại của những Người sở hữu trái phiếu.

2. Đợt 5/2018:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm

- Khối lượng phát hành: 500 tỷ đồng

- Tiền lãi và Lãi suất trái phiếu:

    + Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ hàng năm;

    + Lãi suất: 6,0%/năm

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và có kèm quyền mua lại của Tổ chức phát hành và quyền yêu cầu mua lại của những Người sở hữu trái phiếu.

BIDV trân trọng thông báo.

BIDV

Kết quả gợi ý

Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
 
Συμπληρωματικό περιεχόμενο
${loading}